úvod

„Těhotenství vnímám jako dobrodružnou cestu ženy na konec neznáma, 40 týdnů života v „nevím“. Cesta k okamžiku, o kterém žena předem nedokáže říci, jak dopadne. Nedokáže dát okolí stoprocentní záruku dobrého konce a nikdo nemůže dát stoprocentní záruku jí. Ta cesta je ale zároveň dostatečně dlouhá na to, aby žena v sobě posílila víru v život, víru v to dobré, aby se poznala a vystavěla si víru v sebe a svou intuici.“

Ráda bych vám představila nástroj, kterým jsem to dokázala já. Je jím intuitivní kresba, automatická kresba, chcete-li odbornější pojmenování pak artefiletika případně až arteterapie, zkrátka těhotenské kreslení. Tomu jsou tyto stránky věnované.

Čerpám především ze svých životních zkušeností. Možnost je posbírat mi byla dána dvakrát a já doufám, že si nezůstanu jediným měrným vzorkem, ale že budou přibývat i příběhy dalších žen a já budu moci  spolu s vámi téma výtvarně činnosti v těhotenství dále rozvíjet.

Ze své učiněné zkušenosti shledávám těhotenské kreslení (artefiletiku, arteterapii) jako velice účinnou a přitom jednoduchou techniku.

Oblasti působení arte:

  • zklidnění, relaxace, harmonizace;
  • práce s pocity,  pochopení rozporuplných pocitů daných jiným stavem, sebepoznávání se;
  • přeladění se ze světa kolem do vnitřního světa v nás, ladění se na miminko – způsob vědomého kontaktu s ním, první společná hra; 
  • nápomocné v komunikaci a při budování důvěry mezi vámi a vaší dulou, PA;
  • příprava na porod – uvolňováni silné racionální složky (např. potřeba plánovat do puntíku a na minutu přesně, mít věci pod kontrolou, strach nechat věci sami volně plynout, silná sebekontrola, očekávání) a posilování intuice, důvěry, víry, spontaneity a hravosti.

Těhotenské kreslení se může stát vaším milým společníkem i důvěrníkem. Skrze arte si můžete zvědomit a prohloubit prožívání těhotenství a stát se cestou k porodu bohatší … protože …

“ … v každé ženě je vědomá touha přivést na svět zdravé miminko, ale i podvědomá touha prožít těhotenství a porod jako pozitivní životní zkušenost, přerod sebe sama.“