Individuální sezení nejen pro těhotné

Nabízím jednorázová sezení s arte-cvičením na dohodnuté téma nebo dlouhodobější kontinuální doprovázení ženy jejím psychickým zráním k porodu.

Hlavní náplní sezení je výtvarná činnost ženy – spontánní, intuitivní nebo vedená tématicky a následný společný rozhovor nad obrázkem.

Mým cílem je vést ženu k tomu, aby si byla v životních situacích za pomoci kresby a hlubšího vnímání svého těla sama sobě terapeutickým partnerem.

Témata společné práce:

  • být si vědoma svých pocitů, vyznat se  v nich
  • dovolit si vyjádřit svoje emoce, přijmout svoje rozpoložení
  •  dovolit si být v přirozeném projevu
  • potřeba plánovat životní události do detailů, mít život nalinkován a promyšlen
  • relaxace, zklidnění, zpomalení životního tempa
  • poslouchání se
  • naslouchání miminku, vědomý kontakt s ním
  •  obrázkové album z těhotenství
  • ženská síla
  • porod

Intuitivní či arteterapeuticky pojatá kresba spolu s rozhovorem pomáhá zvědomit zážitky, emoce, události zapsané v nevědomé paměti mozku a umožňuje podívat se na ně v jiném úhlu, s odstupem, v detailu nebo naopak v celistvosti, s jiným porozuměním a dále s nimi pracovat, přetvářet je. Výtvarný projev jako činnost samotná má relaxační  až meditativní účinek a pomáhá nastolit v organismu hormonální rovnováhu, ve spojení s následným rozhovorem propojuje jedlotlivé části mozku k vzájemné  lepší komunikaci a spolupráci.

Žena si obrázky ze sezení odnáší domů. Při při jejich větším počtu mapují jako příběh významné období jejího života. Kdykoliv v budoucnu se k nim může vrátit. Obrázky zůstavají emočně nabitou vzpomínkou.

Délka sezení: 90 minut